Boomsoorten-Treespecies


     My Passion for Trees                       

 © Copyright Hanneke de Bruijn

Boomsoorten op deze website:

Tree species on this website:

Klik op de link -> voor de gehele pagina

Grote oude bomen zijn mijn passie. Door deze passie heb ik deze websote gemaakt. Op deze pagona kan je zien welke boomsoorten er op staan.Big old Trees are my passion. Because of my passion I created this website and here you can see which species are on it.

De eik is een sterke en krachtige boom. Al vanaf de begin van de beschaving was de boom al heilig en werd hij aanbeden. Er werden al rechtspraken onder gehouden.

Het zijn zeer bijzondere bomen.

Click on the Link -> to open the page

The oak is a strong and powerfull tree. Since the beginning of time, the oak was a sacred tree. Many judgements were taken and executed under the trees. Oaks are special trees.The oaks are amazing powerful trees.

Klik op de link -> voor de gehele pagina

De Linde is een mooie zachte boom. Zachte blaadjes, zacht mooi groen licht onder het lover, zacht hout en een zacht karakter. Bij de Kelten en de Germanen werd de lindeboom gezien als heilige boom. De godin Freya zou er zich in vestigen. De geest van de linde gold als beschermer voor huizen, bronnen en kerken. Voor Bijen en hommels is de linde een waardevolle drachtplant. Een linde die bij water staat geeft enorm veel nectar. Een linde kan erg oud worden zeker meer dan 1000 jaar. Ze kunnen ook goed tegen snoeien.


Het zijn zeer mooie bomen

Click on the Link -> to open the page

Lime is a beautiful soft tree. Soft leaves, soft light-green light under the canopy, soft wood and a soft character. The Lime was a sacred tree by the Celts and the Germane. The goddess Freya was believed to live in the tree. The spirit of the Lime tree was a protector for houses, wells and churches. The tree is a valuable of insects like bees and bumblebees. A lime tree standing close to water will give an enormous amount of nectar. Al Lime tree can live very long. At least 1000 years. The trees are suitable for pruning.

They are beautiful trees.

Klik op de link -> voor de gehele pagina

De tamme kastanje is vooral bekend om zijn vruchten. Deze bomen kunnen gigantisch reuzen worden. Minimaal 1000 jaar, en kunnen alles aan. Bliksem, Brand, Storm, ze groeien gewoon door. Ze zijn levendig en vol kracht.


Het zijn mooie, bijzondere en stoere bomen.

Click on the Link -> to open the page

The Sweet Chestnut is famous because of his eatable nuts. This trees can grow until they are enormous giants. They can reach an age of minimum 1000 years. They can handle everything. Thunder lightning, Fire, Storm, And still they grow. They are much a live and very powerfull.


They are strong but still flexible trees.

Klik op de link -> voor de gehele pagina

De Taxus is een geweldige boom die meer dan 2000 jaar oud kan worden. Ze staan op oude kerkhoven (voornamelijk in Engeland en Wales) en staan in verbinding met Leven en Dood. Iedere boom is anders van vorm en ieder heeft zijn eigen eeuwenoude uitstraling.


Het zijn geweldige bomen.

Click on the Link -> to open the page

Yew is a wonderful, versitile and amazing tree. It can reach an age of more than 2000 years old. You can find them on ancient old Churchyard (Especially in England and Wales). They are the symbolism of death and rebirth. Every ancient yew is different and every yew has there ancient vibration. 


They are strong trees.

Klik op de link -> voor de gehele pagina

Als je het over oude bomen hebt dat is de Ginkgo het toppunt. Niet vanwege de leeftijd van de boom, die zo enorm oud kan worden, maar omdat het een levend fossiel is uit de tijd van de dinosauriërs en sindsdien niet meer veranderd is.


Het zijn Oer bomen.

Click on the Link -> to open the page

If you are talking about ancient old trees the Ginkgo ultimate. Not that he can reach an high age, but because he is a living fossil. He isn’t changed since the time of the dinosaur. Every time as I see the Ginkgo, I am happy.


                They are pre-historic trees.

Klik op de link -> voor de gehele pagina

De beuk is een majestueuze boom die koninklijkheid uitstraalt met zijn gladde bast en zijn lanen die een kathedraal lijken. Als je onder een Monumentale Beuk staat voel je beschermd door de bladeren parasol om je heen, waar het zonlicht mooi door heen schijnt en alles in een groen waas veranderd, betoverd. Vooral in het voorjaar is het een feest. Teder groen.


Het zijn majestueuze bomen.

Click on the Link -> to open the page

A Beech is an Majestic tree. A tree with an royal feature with his smooth bark and cathedral lanes. When you stand beneath a heritage tree you feel yourself protected by the green arms of the beech. The leaves filter the sunlight in pale green and change your view around you. Especially in spring. Tender, gently green leaves and light.

mypassionfortrees.nl ©Hanneke de Bruijn. 2008 - 2020. •  Privacy Policy •  Terms of use.